"ผลิตภัณฑ์ใหม่โพธิ์กรุณา"


อินทผลัม

 

ต้นไม้ทองคำ ปลูกง่าย รายได้ดี ปลูกต้นเดียวกำไรมากกว่าปลูกลำไย 100 ต้น


อินทผลัมเป็นพืชตระกูลปาล์ม มีหลายสายพันธุ์ มีถิ่นกำเนิดในแถบตะวันออกกลาง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งแบบทะเลทราย ลำต้นมีความสุงประมาณ 30 เมตร มีขนาดลำต้นประมาณ 30-50 เซนติเมตร มีใบติดอยู่บนต้นประมาณ 40-60 ก้าน ทางใบยาว 3-4 เมตร ใบเป็นแบบขนนก ใบย่อยพุ่งออกหลายทิศทาง ช่อดอกจะออกจากโคนใบ ผลทรงกลมรี ยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร ออกเป็นช่อรสหวานฉ่ำ ทานได้ทั้งผลดิบและสุก ผลจะมีสีเหลืองจนถึงสีส้มและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้มเมื่อแก่จัด ผลสุกมักจะนำไปตากแห้ง สามารถเก็บไว้เป็นเวลาหลายปี มีรสชาติหวานจัด


 


สารลดกรดในดิน โพธิ์กรุณา

เป็นอินทรีย์สารที่สกัดจากธรรมชาติ ด้วยความเข้มข้นสูงเพื่อใช้เป็นสารปรับสภาพดินที่มีความเป็นกรดอันเนื่องมาจากการตกค้างของปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดแมลงพืชสารกำจัดวัชพืช และเคมีภัณฑ์ทุกชนิดจะปรับดินมีค่า pH ขึ้นมาเป็นกลาง ซึ่งเหมาะสมกับการปลูกพืชและการเจริญเติบโต
ของพืชทุกชนิดพร้อมทั้งช่วยยับยั้งการเกิดโรคพืชทางดิน ไม่ว่า รากเน่า โคนเน่า เหี่ยว หรือไส้เดือนฝอยที่
ไม่เป็นประโยชน์ต่อ พืช พร้อมทั้งช่วยเกื้อหนุนให้จุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ และจุลินทรีย์ที่ป้องกัน กำจัด
โรคพืชเจริญเติบโตได้ดี และยังมีกลุ่มจุลินทรีย์ ที่ช่วยย่อย ธาตุอาหารพืชที่ตกค้าง ให้พืชสามารถนำไปใช้
ได้และยังมีกลุ่มจุลินทรีย์ ที่ย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างได้

วิธีใช้
1.  ใช้สารลดกรดในดิน  1  ลิตร  ผสมน้ำ  100  ลิตร ฉีดพ่นหรือราดบริเวณที่มีปัญหา หรือเป็นกรด
จัด ๆ หรือบริเวณที่เกษตรกรปลูกพืชซ้ำซากจำเจมานานให้ทั่ว  จะได้ประมาณ  1  ไร่
2.  ใช้สารลดกรดในดิน  1  ลิตร  ผสมน้ำ  200  ลิตร ฉีดพ่นหรือราดบริเวณที่เกษตรกร ราดสาร   
สารโปแตสเซียมคลอเรต หรือสารแพ็คโคบิวทราโซล  หรืออิเทล  หรืออีทีฟอน เพื่อไปย่อยสลายสารเคมี
ได้ประมาณ  2  ไร่


“ดอกแน่”  กระตุ้นการออกดอกลำไย

 คุณสมบัติ:  กระตุ้นการออกดอกของลำไยทั้งในฤดูและนอกฤดู

                                                    
 วิธีใช้ วิธีที่ 1

1. เตรียมความพร้อมของต้นลำไยเพื่อให้การออกดอกที่สมบูรณ์ โดยการใส่ปุ๋ยทางดินที่มีธาตุอาหาร  p และ   k  สูง ๆ หรือใช้ปุ๋ยเม็ดสูตรเร่งดอกเร่งผลของโพธิ์กรุณาก่อนการฉีดพ่น “ดอกแน่”  ล่วงหน้า  1  เดือน

2. ฉีดพ่นปุ๋ย  0-52-34  อัตรา  1  กิโลกรัมต่อน้ำ  200  ลิตร  ห่างกัน  1  สัปดาห์  อย่างน้อย  2 – 3  ครั้ง
  ก่อนฉีดพ่น “ดอกแน่”   

3. ฉีดพ่น  “ดอกแน่”    2  ครั้ง   ห่างกัน  1  สัปดาห์  อีกประมาณ 21  วัน  ถึง  45  วัน ลำไยจะออกดอก
  มาอย่าง สมบูรณ์  
   

วิธีใช้ วิธีที่ 2
ผสม “ดอกแน่” 1,000 ซีซี  ต่อน้ำ 200 ลิตร สามารถฉีดพ่นลำไยได้ประมาณ  40  ต้น  ถึง  60  ต้น  ต่อครั้ง


ปุ๋ยน้ำอินทรีย์ สูตรเร่งต้น เร่งใบ

ประโยชน์ของปุ๋ยน้ำอินทรีย์

1.เร่งการเจริญเติบโต ด้วยอาหารหลัก NPKและอาหารรองพร้อมใช้ ( Ca – Mg - S )
2.ให้ดอกใหญ่ สีสวยสดผลดกด้วยอาหารเสริม Fe ,Cu ,Zn ,B ,Mn ,Mo , Oc ,Ni
3.พืชสมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์ไม่โทรมหลังให้ดอกให้ผล

วิธีใช้ : ปุ๋ยน้ำ 20  ซีซี ต่อ น้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่นทุก  7  วัน

ใช้แทนปุ๋ยเคมีที่ใช้อยู่ ได้เลย แนะนำสำหรับท่านที่เคยใช้ปุ๋ย เคมี สูตร 15 – 15 – 15 และ สูตร 25 – 7 - 7


ปุ๋ยเม็ด โพธิ์กรุณาสูตรเร่งต้น เร่งใบ อุดมด้วยธาตุอาหารครบถ้วน

ประโยชน์
1. ใช้รองก้นหลุมก่อนการปลูกพืช
2. ใช้รองพื้นก่อนปลูกพืช หรือว่านเมล็ดพันธุ์พืช
3. ใช้ปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุย น้ำ อากาศผ่านได้สะดวก
4. ใช้เพื่อสร้างรากใหม่ - ใบ - ก้าน ให้แข็งแรงทนต่อโรคและแมลง
5. ใช้ปรับปรุงความเป็นกรด - ด่างของดิน
6. ใช้เพิ่มฮิวมิค ฮิวมัส ให้แก่ดินและพืช
7. ใช้เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ที่ป้องกันและกำจัดโรคพืช
8. ใช้เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างในดิน

วิธีใช้ : ปุ๋ยเม็ด 50 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับพืชผักทุกชนิด 1 - 2 กิโลกรัมต่อต้น  สำหรับไม้ผลทุกชนิด

ใช้แทนปุ๋ยเคมีที่ใช้อยู่ ได้เลย แนะนำสำหรับท่านที่เคยใช้ปุ๋ย เคมี สูตร 15 – 15 – 15 และ สูตร 25 – 7 - 7
ปุ๋ยน้ำอินทรีย์ สูตรเร่งดอก เร่งผล

ประโยชน์ของปุ๋ยน้ำอินทรีย์

อุดมด้วยธาตุอาหารหลัก อาหารรอง อาหารเสริม รวม 15 ชนิด ไนโตรเจน ( N ) ฟอสฟอรัส(P)
โปแตสเซียม ( K ) แคลเซียม ( Ca )แมกนีเซียม ( Mg ) กำมะถัน ( S )
โบรอน ( B ) เหล็ก ( Fe ) ทองแดง (Cu)สังกะสี ( Zn ) แมงกนีส ( Mn )โมลิบดินัม ( Mo )
ออร์กานิคแมทเธอร์ ( Om ) ออร์กานิคคาร์มอน ( Oc ) นิเคิล ( Ni )

วิธีใช้ : ปุ๋ยน้ำ 20  ซีซี ต่อ น้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่นทุก  7  วัน

ใช้แทนปุ๋ยเคมีที่เคยใช้ แนะนำสำหรับท่านที่เคยใช้ปุ๋ย เคมี สูตร 13 – 13 – 21 และ สูตร 8 – 24 - 24ปุ๋ยเม็ด โพธิ์กรุณาสูตรเร่งดอก เร่งผล อุดมด้วยธาตุอาหารครบถ้วน

ประโยชน์
1. ใช้เตรียมต้นก่อนราดสาร
2. ใช้เพื่อกระตุ้นการเกิดตาดอก
3. ใช้เพื่อสร้างน้ำหนัก สร้างเนื้อเพิ่มความหวาน สร้างสีสันให้สวยงาม
4. ใช้ปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุย น้ำ อากาศผ่านได้สะดวก
5. ใช้ปรับปรุงความเป็นกรด – ด่างของดิน
6. ใช้เพิ่มฮิวมิค ฮิวมัส ให้แก่ดินและพืช
7. ใช้เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ที่ป้องกันและกำจัดโรคพืช
8. ใช้เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างในดิน

วิธีใช้ : ปุ๋ยเม็ด 50 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับพืชผักทุกชนิด 1 - 2 กิโลกรัมต่อต้น  สำหรับไม้ผลทุกชนิด

ใช้แทนปุ๋ยเคมีที่เคยใช้ แนะนำสำหรับท่านที่เคยใช้ปุ๋ย เคมี สูตร 13 – 13 – 21 และ สูตร 8 – 24 - 24
สาหร่ายไปรูลิน่า

เป็นแหล่งอาหารคุณค่าทางอาหารสูงมากซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย อาทิ ช่วยลดความเครียด
ปวดศีรษะ บำรุงประสาท เป็นอาหารของสมองทำให้กระฉับกระเฉง มีความสุขขึ้น ลดคลอเลสเตอรอล
ในเส้นเลือด สดอาการอักเสบปวดข้อ ปวดประจำเดือน ปวดจากบาดแผลริดสีดวงทวาร เป็นต้น


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สาหร่ายพอกหน้าสไปรูลิน่า

สาหร่ายสไปรูลิน่า คืออะไร สาหร่ายสไปรูลิน่า เป็นพืชสาหร่ายมหัศจรรย์หลายเซลล์
สีเขียวแกมน้ำเงิน ลักษณะเป็นเกลียว มีคุณค่าอาหารสูงมาก เกิดขึ้นในโลกนี้ 3000 - 4000 ล้านปีมาแล้ว
เป็นพืชพวกแรกที่ได้อ๊อกซิเจนแก่โลก เป็นต้นกำเนิดแห่งชีวิตทั้งหลาย

ส่วนประกอบ :
สาหร่ายพอกหน้า 1 ซอง ประกอบด้วย สาหร่าย สไปรูลิน่า และ สมุนไพรซึ่ง มีคุณสมบัติในการบำรุงผิวหน้า
คืนความนุ่มนวลให้กับใบหน้า ลดรอยเหี่ยวย่น กระ สิว ฝ้า ทำให้แลดูอ่อนเยาว์เป็นธรรมชาติ

วิธีใช้ :
1. ล้างหน้าให้สะอาด
2. นำสาหร่าย 1 ซอง ผสมกับน้ำเปล่า 1 ช้อน คนให้เข้ากัน หรือจะผสมน้ำมะนาวก็ได้ แล้วผอกให้ทั่ว ใบหน้า เว้นรอบดวงตา และริมฝีปาก ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที แล้วล้างออกให้สะอาด
3. ทาครีมบำรุงผิวตามปกติ